Dags att hyresförhandla - låt SBC göra jobbet

Har ni bostadshyresgäster boende i er förening och önskar ni höja hyran för dem? 

Vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med hyresförhandling avseende uthyrda bostadslägenheter. En bostadsrättsförening med hyresrätter är inte bara bostadsrättsförening utan också hyresvärd. Med det följer en rad skyldigheter varav att förhandla hyror enligt gällande regler kanske är en av de viktigaste.För de flesta fastigheter finns en så kallad förhandlingsordning tecknad med hyresgästföreningen.

Hyresförhandlingar måste då föras med hyresgästföreningen (om man har fler än två hyresgäster).  Förhandlingarna förs enligt hyreslagens bruksvärdesregler och innebär i korthet att hyran bestäms efter jämförelse med hyror för likvärdiga lägenheter. Hänsyn tas till flera faktorer såsom läge, byggår, standard och dylikt. Hyreshöjningarna kan därför skifta mellan olika områden och olika fastigheter. Hyressättningen tar inte hänsyn till föreningens faktiska kostnader.

 

Vi vill att SBC hyresförhandlar för oss! Hur gör vi?

Fyll i fullmakten och skicka den tillsammans med ev. bilaga till SBC. Notera att två firmatecknare måste skriva under fullmakten. Ange en kontaktperson i föreningen. Glöm inte heller att ange om ni har särskilda önskemål angående yrkanden samt att bifoga kopior på eventuella godkännanden (för standardhöjande förbättringsåtgärder). 

Fyll i bilaga Underlag för hyresförhandling. Bilagan skall fyllas i även om ni tidigare har anlitat SBC för hyresförhandlingar. Bilagan skickas tillsammans med fullmakten till SBC. Det är viktigt att ni fyller i alla uppgifter som efterfrågas i bilagan. Föreningar med avtal om ekonomisk förvaltning hos SBC behöver ej fylla i bilagan då SBC redan har uppgifterna som efterfrågas.

Skicka in handlingarna så fort som möjligt för att ge oss tid att administrera hyresförhandlingarna.  Handlingarna ska ha inkommit senast 23 september 2017 för att hyresförhandling ska kunna påkallas från den 1 januari 2018. Inkommer handlingarna senare eller är handlingarna inte korrekt ifyllda, kommer inte hyresförhandling kunna ske förrän till senare datum.

 

Så här går hyresförhandlingen till?

All nödvändig information om hyresförhandlingen går till hittar du under Frågor och svar  (se Hyreslägenheter och kontrakt).

Dokument:

Fullmakt Hyresförhandling 

Bilaga: Underlag för Hyresförhandling

Erbjudande Hyresförhandling

 

Frågor

Om ni har frågor gällande hyresförhandlingar är ni välkomma att kontakta Louise Lürén, Paralegal SBC, telefon 08- 501 15 053  eller e-post: hyresforhandling@sbc.se

 

 
 

Prislista

 
  Nedanstående priser avser kollektivahyresförhandlingar*.  
  Antal lgh Pris exkl. moms  
  3-5  5 300 kr  
  6-10  6 500 kr  
  11-20 8 600 kr  
  21-30 9 800 kr  
  31-50 10 900 kr  
  51-75 15 300 kr  
  76-100 16 500 kr  
  101-140 18 200 kr  
  140- 19 400 kr  
 
* För färre än tre bostadshyresgäster erbjuder SBC enskilda hyresförhandlingar enligt gällande timtaxa. Värdehöjande åtgärder( t ex bredband, stamrenovering mm) debiteras enligt gällande timtaxa.