Välkommen till Brf Demonstrationen 7 och 8


Föreningens historia

Namnet på bostadsrättsföreningen anknyter till 1:a maj demonstrationerna på det närbelägna Gärdet. Huset byggdes 1932 som ett led i Ladugårdsgärdets omvandling från ett f d militärt övningsfält till ett nytt sammanhängande bostadsområde, som präglades av då rådande funktionalistiska idéer.

Området har en monumental axiell uppbyggnad med Tessinparken som centrum. Husen kring parken byggdes åren 1932 – 37 medan bebyggelsen på Gärdeshöjden huvudsakligen stod klar 1940. De först färdigställda husen har dock kvardröjande drag av 1920-talsklassicism. Reaktionen på de först färdigställda husen - till vilket vårt hus hör - var till en början negativ. Det var främst exploateringsgraden och de höga hyrorna man reagerade mot. Resultatet blev att de första som flyttade in fick bo gratis ett antal månader. Men området blev snabbt en av Stockholms mest attraktiva bostadsstadsdelar. Vårt hus är nu sedan 1995 en del av Sveriges första nationalstadspark.

1980 bildades bostadsrättsföreningen och registrerades året efter och förhandlingarna inleddes med husets dåvarande ägare Erik Järnåker. En man som tjänat mycket pengar, när han sålde Copcoverken till Atlas, som i samband med detta köp ändrade sitt namn till Atlas Copco. Järnåker investerade en del av sitt kapital i fastigheter bl a i Värtavägen 15 och 17.

Men berömd blev dock Erik Järnåker för sitt aktiva stöd till Musikaliska akademin. Han stödde inte bara deras verksamhet med pengar och lokaler. Han köpte runt om i världen upp instrument från framförallt 1700 talet - Stradivarius och andra som i dag kostar en förmögenhet. Han gjorde det för att eleverna vid akademin skulle kunna arbeta med ett förstklassigt material.

Arne Ramberg hade under sin tid som fastighetschef i Österåkers kommun lärt känna Erik Järnåker. När det blev aktuellt med ett köp av fastigheten bidrog den goda relationen mellan Erik och Arne till att köpet blev av. Arne Ramberg fungerade sedan under mer än två decennier som föreningens ordförande.
Logga in

Inloggning sker via login.sbc.se, klicka på knappen "Logga in..." och ladda om denna sida efter inloggningen är gjord.

Logga in...