Logga in

 
 

Styrelseledamöterna ska enligt stadgarna väljas på två år åt gången. Det finns dock inget som hindrar att en ledmot väljs om.