Välkommen till Brf Svenska Folkbyggen nr 2 i Göteborg!

Logga in

Du loggar in på hemsidan via kundportalen SBC Hemma. I SBC Hemma väljer du Övrigt i menyn och sen Föreningens hemsida.

Logga in i SBC Hemma »

Kalender 2022


2022-09-18 Trädgårdsmöte

Trädgårdsgruppen bjuder in till ett info- och planeringsmöte kl. 16.00-17.00, vi möts på en fika vid uteplatsen vid fint väder, annars i föreningslokalen. 


2022-09-25 Städdag
Höstens städdag kl. 10.00 - 13.00. Samling i föreningslokalen för uppdelning av arbetsuppgifter och traditionsenlig fika bjuds på efteråt.