Bra att veta om bostadsrätt

Vi får många frågor både från bostadsrättshavare och styrelsemedlemmar vad som egentligen gäller i vissa frågor. Här har vi försökt svara på en del av de vanligaste frågorna. Du kan sortera din sökning bland flera olika kategorier.

Bra att veta

Kallt i lägenheten Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen?

Ekonomi

Hur fungerar Fonden för yttre underhåll i bostadsrättsförening? Kapitaltillskott. Vad innebär det? Vad innebär de nya K-regelverken för en bostadsrättsförening? - samlade frågor och svar

Yttre fond

Hur fungerar Fonden för yttre underhåll i bostadsrättsförening?

Styrelsearbete

Har bostadsrättsinnehavare rätt att ta del av stämmoprotokoll? Har föreningen rätt att gå in i garaget vid misstanke om annan användning? Har föreningen rätt att ta ut en avgift när jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand? Har revisor och suppleant rätt att delta i styrelsemöten? Hur går hyresförhandlingen till för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Kallt i lägenheten Kan flera personer, till exempel alla i familjen, äga sitt boende ihop? Kan föreningen neka en bostadsrättshavare medlemskap på grund av gamla skulder? Måste styrelsen skriva protokoll? Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen? Vad gäller för hyreshöjning efter stambyte och andra standardhöjande åtgärder för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad händer efter en avslutad förhandling gällande hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad är hyressättningsavgift? Vem har rätt att närvara på styrelsemöten förutom styrelseledamöterna? Vilka skäl godtas vid andrahandsupplåtelse? Är det möjligt att vara ordförande i en bostadsrättsförening utan att vara medlem? Är styrelseprotokollen sekretessbelagda för medlemmarna i bostadsrättsföreningen?

Andrahandsuthyrning

Har föreningen rätt att ta ut en avgift när jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand? Har jag rätt att hyra ut min lägenhet till min närmaste familj utan styrelsens tillstånd? Hur mycket får man ta betalt när man hyr ut i andra hand? Kan jag ansöka om att få hyra ut min lägenhet i andra hand för att testa samboende? Kan jag som bostadsrättshavare hyra ut min lägenhet som jag vill? Vad händer om styrelsen nekar att ge tillstånd till andrahandsupplåtelse? Vilka regler gäller mellan bostadsinnehavare och andrahandshyresgäst? Vilka skäl godtas vid andrahandsupplåtelse? Är det fråga om andrahandsupplåtelse när endast en av två andelsägare av en bostadsrätt bor i lägenheten?

Föreningsstämma

Hur väljs styrelseledamöterna på stämman? Vad finns det för regler om valberedningen i en bostadsrättsförening? Är det möjligt att vara ordförande i en bostadsrättsförening utan att vara medlem?

Valberedning

Hur väljs styrelseledamöterna på stämman? Vad finns det för regler om valberedningen i en bostadsrättsförening? Är det möjligt att vara ordförande i en bostadsrättsförening utan att vara medlem?

Medlemmar/medlemskap

Blir båda bostadsrättshavare när man flyttar ihop? Får en bostadsrätt stå oanvänd under en längre tid? Kallt i lägenheten Kan flera personer, till exempel alla i familjen, äga sitt boende ihop? Kan föreningen neka en bostadsrättshavare medlemskap på grund av gamla skulder? Kan jag ansöka om att få hyra ut min lägenhet i andra hand för att testa samboende? Kan jag som bostadsrättshavare hyra ut min lägenhet som jag vill? Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen? Är styrelseprotokollen sekretessbelagda för medlemmarna i bostadsrättsföreningen?

Parkering och garage

Har föreningen rätt att gå in i garaget vid misstanke om annan användning? Har föreningen rätt att säga upp garagekontrakt om det råder misstankar om att garage används på ett felaktigt sätt? Hur går hyresförhandlingen till för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad gäller för hyreshöjning efter stambyte och andra standardhöjande åtgärder för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad händer efter en avslutad förhandling gällande hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad är hyressättningsavgift?

Hyreslägenheter och kontrakt

Har föreningen rätt att gå in i garaget vid misstanke om annan användning? Har föreningen rätt att säga upp garagekontrakt om det råder misstankar om att garage används på ett felaktigt sätt? Hur går hyresförhandlingen till för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad gäller för hyreshöjning efter stambyte och andra standardhöjande åtgärder för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad händer efter en avslutad förhandling gällande hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening? Vad är hyressättningsavgift?

Gåvor m.m

Får en julklapp från bostadsrättsföreningen vara ett presentkort? Kan en bostadsrättsförening bjuda sina anställda på julbord? Kan en bostadsrättsförening ge bort en julklapp?

Brandskydd

Vad innebär ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)? Vad är en beredskapsplan? Vilket ansvar har styrelsen för brandskyddet?

Revisor/Revision

Vad granskar revisorn? Vad granskas i Förvaltningsrevisionen? Vad granskas i Räkenskapsrevisonen? Vad är en lekmannarevisor ? Vad är syftet med revision i bostadsrättsföreningen? Vem kan vara revisor?

Plan och Bygglagen

Behövs alltid bygganmälan? Hur lång tid tar det att få bygglov? När behövs bygglov? Vad händer om man startar bygga utan startbesked? Vad är PBL? Vad är slutbesked? Vad är slutsamråd? Vad är startbesked och när får man det? Vad är tekniskt samråd?

Kontrollansvarig vid byggnation

Behöver vi en kontrollansvarig när vi bygger om? Hur kan Projektledaren samtidigt vara Kontrollansvarig? Vad gör en kontrollansvarig? Vad kan vara en kontrollpunkt i en kontrollplan? Vad skiljer projektledaren från kontrollansvarige? Vad är en kontrollansvarig? Vem ansvarar för att kraven i bygglagstiftningen följs? Vem avgör om en kontrollansvarig behövs?

Fastighet

Kallt i lägenheten Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen?

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Vi ger dig koll på fällorna vid andrahands uthyrning av din bostadsrätt.

För alla former av andrahandsuthyrning av en bostadsrätt krävs styrelsens tillstånd, oavsett om det gäller en vecka eller ett år. Uthyrning utan tillstånd från styrelse eller hyresnämnd kan nämligen resultera i att bostadsrättshavaren blir av med sitt boende. Styrelsen kan efter anmaning välja att säga upp bostadsrätten och begära att bostadsrättshavaren flyttar ifrån lägenheten. Läs mer >>