Är styrelseprotokollen sekretessbelagda för medlemmarna i bostadsrättsföreningen?

Om det är någon särskild fråga som en medlem har begärt besked om kan denne alltid kräva svar från styrelsen under förutsättning att styrelsen med hänsyn till sin tystnadsplikt kan lämna ut uppgiften. Det är dock upp till styrelsen att avgöra hur svaret ska lämnas. Det kan ske genom ett utdrag från ett protokoll som behandlar den aktuella frågan eller genom att styrelsen lämnar ett muntligt eller skriftligt svar i ett brev.

Även om en bostadsrättshavare inte har rätt att ta del av protokollen finns naturligtvis rätt att få reda på vad som händer i föreningen. I många föreningar finns det informationsblad som publiceras några gånger om året, andra har regelbundna informationsmöten.