Behöver vi en kontrollansvarig när vi bygger om?

I de flesta fall då en bygg-, rivnings- eller markåtgärd ska genomföras krävs en kontrollansvarig. Vid nybyggnation eller ombyggnation av byggnad, speciellt då byggnadens konstruktion påverkas, krävs i stort sett alltid kontrollansvarig. Däremot görs undantag för mindre ändringar av byggnad och för uppförande av sk. friggebodar där bygglov inte krävs.