Behövs alltid bygganmälan?

Bygganmälan krävs vid enklare ärenden som inte kräver bygglov och har en snällare hantering där myndigheten endast vill känna till att arbete pågår i en fastighet, som tex. dränering.