Har bostadsrättsinnehavare rätt att ta del av stämmoprotokoll?

Protokoll från föreningsstämma ska hållas tillgängligt för medlemmarna inom tre veckor från det att stämman har hållits. Hålla tillgängligt innebär att medlemmen har rätt att läsa igenom protokollet. Medlem har inte rätt att kräva att få kopia av protokollet men föreningen får lämna ut kopia av protokollet om den vill.