Har föreningen rätt att gå in i garaget vid misstanke om annan användning?

Hyresvärden (föreningen) har aldrig rätt att gå in i garaget utan hyresgästens tillstånd, om det inte är en nödsituation. Däremot kan en hyresvärd, vid misstanke om annat, med hjälp av kronofogdemyndigheten komma in och kontrollera att bostadsrättshavaren använder lokalen för avsett ändamål.