Har föreningen rätt att ta ut en avgift när jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand?

Föreningen har rätt att ta ut en avgift av dig som bostadsrättshavare under den tid du hyr ut din lägenhet i andra hand. En förutsättning för detta är att det framgår av föreningens stadgar. Avgiften får enligt lag uppgå till maximalt tio procent av gällande prisbasbelopp.