Har jag rätt att hyra ut min lägenhet till min närmaste familj utan styrelsens tillstånd?

För om det ska betraktas som en andrahandsupplåtelse eller inte spelar det ingen roll vilken relation bostadsrättshavaren har till den som ska använda lägenheten. Den eller de som ska bo i lägenheten ska dock självständigt förfoga över den. Detta till skillnad mot vad som gäller när bostadsrättshavaren har en inneboende. För inneboende krävs inte tillstånd.