Har revisor och suppleant rätt att delta i styrelsemöten?

En suppleant har i sin egenskap av suppleant en närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten. Om suppleanten tjänstgör istället för en styrelseledamot har man dessutom en rösträtt. Många föreningar väljer dock att alltid kalla suppleanterna till styrelsemötena så att de kan hålla sig uppdaterade om vad som sker i föreningen, vilket underlättar om de ska träda in och tjänstgöra. Revisorn däremot kan inte kräva att få delta på styrelsemöten. Styrelsen kan dock besluta att revisor, eller annan, får delta på hela eller delar av styrelsemöte.