Hur kan Projektledaren samtidigt vara Kontrollansvarig?

När kontrollansvarig godkänner en punkt i kontrollplanen sätter han/hon sitt certifikat på spel om genomförandet är felaktigt. Kontrollansvarige inget incitament att inte följa plan och bygglagens regelsamligt ”Boverkets byggregler” BBR även om han/hon samtidigt agerar projektledare för samma byggprojekt.

I dagsläget är det ont om certifierade Kontrollansvariga i Sverige varför många väljer att Projektledare och Kontrollansvarige blir samma person. Däremot får Kontrollansvarig och entreprenör inte ha någon som helst relation.