Hur lång tid tar det att få bygglov?

Kommunen har 10 veckor på sig att hantera din fråga om bygglov från att handlingarna lämnats in. Ifall det behövs kompletteringar räknas på nytt 10 veckor från inlämnandet av dessa.