Kan en bostadsrättsförening bjuda sina anställda på julbord?

Ja, föreningen kan bjuda på julbord utan att detta anses vara en skattepliktig kostförmån, vilket normalt uppstår då en arbetsgivare bekostar en anställds mat. Julbordet ses som intern representation och deltagandet är skattefritt för den anställde, vilket även gäller tidigare anställda som pensionerats.