Kan flera personer, till exempel alla i familjen, äga sitt boende ihop?

Det är möjligt att äga en bostadsrättslägenhet gemensamt. En förutsättning för gemensamt ägande är att samtliga ägare godkänns som medlemmar av bostadsrättsföreningen. Under förutsättning att det inte står annat i stadgarna kan föreningen neka andra än makar/sambor att gemenamt äga en bostadsrätt.