Kan föreningen neka en bostadsrättshavare medlemskap på grund av gamla skulder?

Köp av bostadsrätt blir inte definitivt förrän köparen har antagits som medlem av föreningen. Det är styrelsen som avgör frågan om medlemskap med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Föreningen har vanligtvis rätt att neka medlemskap till en köpare som inte kan antas fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Om styrelsen inte beviljar en köpare medlemskap kan han eller hon vända sig till hyresnämnden och begära att få frågan om medlemskap överprövad.