Kan jag ansöka om att få hyra ut min lägenhet i andra hand för att testa samboende?

Andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet kräver styrelsens medgivande. Om du som bostadsrättshavare har "skäl" att hyra ut lägenheten och styrelsen inte har "befogad anledning" att neka uthyrning, ska medgivande ges. Samboende på prov räknas vanligtvis som ett skäl till att hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand.