Vad är en beredskapsplan?

En beredskapsplan är en i förväg dokumenterad plan för hur en styrelse ska agera i akuta situationer som rör föreningens fastighet. Det kan handla om att förbereda sig för olika typer situationer som kan uppstå. Hur man ska agera vid en skada, till exempel en brand, och fördela ansvaret mellan ledamöterna. Det kan tex. handla om vem, hur och på vilket sätt information ska ges. Vem som har ansvaret för att kontakta myndigheter och försäkringsbolag, alternativt sin förvaltare. I beredskapsplanen bör dokumentation över ett antal viktiga tekniska funktioner finnas så att följderna och effekterna av den uppkomna situationen kan hanteras snabbt och effektivt för att förhoppningsvis minska i omfattning. Att som styrelse upprätta en beredskapsplan är att säkerställa att man agerar på bästa sätt när skadan väl har inträffat, ett agerande som kan spara både liv och egendom.