Vad är en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig är en certifierad person som på begäran av byggnadsnämnden medverkar i byggnationen för att se till att kraven i bygglagstiftningen uppfylls. Kontrollansvarig kan ses som stadsbyggnadskontorets förlängda arm som utför kontroll för myndigheten enligt Plan och Bygglagen.