Vad är en lekmannarevisor ?

En lekmannarevisor är en vanlig medlem som bor i föreningen. Han eller hon får inte ha någon nära koppling till styrelsen och absolut inte själv sitta i styrelsen. Lekmannarevisorns uppgift är vanligen att komplettera den externa revisorns, yrkesrevisorns, granskning.

Vanligen läser även lekmannarevisorn protokollen och har sedan kännedom om vad som blivit förverkligat av styrelsens beslutade åtgärder. Lekmannarevisorn skriver under revisionsberättelsen tillsammans med den externa revisorn.