Vad är hyressättningsavgift?

Hyressättningsavgiften fastställs i hyresförhandlingen och är för närvarande (juni 2014) 12 kronor per lägenhet, månad och år. Avgiften är den ersättning som hyresgäster med förhandlingsklausul betalar till hyresgästföreningen för förhandlingsarbetet. Hyresgästföreningen debiterar hyresvärden denna kostnad och hyresgästen betalar avgiften indirekt genom att den ingår i grundhyran. Observera att hyresvärden inte får debitera hyresgästen denna avgift separat. 5 kronor av hyressättningsavgiften skall dras av för hyresvärdens arbete med att vidaresända beloppet till hyresgästföreningen.