Vad är slutbesked?

När kommunen utfärdar ett slutbesked har alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet och ev. kompletterande villkor uppfyllts. När slutbeskedet är utfärdat får byggnaden tas i bruk och användas.