Vad är slutsamråd?

Kommunen kallar till slutsamråd då bygget närmar sig sitt slut. Slutsamrådet hålls ofta på byggarbetsplatsen och på mötet gås den kontrollansvariges utlåtanden igenom och en kontroll att kontrollplanen har följts görs. Detta möte ligger till grund för slutbeskedet.