Vad är syftet med revision i bostadsrättsföreningen?

Syftet med revision är att revisorn, på uppdrag av föreningens medlemmar, som oberoende part ska kontrollera det arbetet som styrelsen utfört. Revisorn granskar även den/de som styrelsen i sin tur anlitat för uppdraget, tex. den ekonomiska förvaltaren. Revisorn beskriver hur han/hon utfört sitt arbete och vad revisionen syftat till i den revisionsberättelse som avges efter granskning av föreningens årsredovisning. I den uttalar sig revisorn om styrelsens förvaltning och tillstyrker eller avstyrker medlemmarna från att rösta för styrelsens ansvarsfrihet på föreningsstämman.