Vad är tekniskt samråd?

När kommunen behandlar din ansöka om bygglov kallar de till tekniskt samrådsmöte. Där behandlas byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och de handlingar som lämnats in.