Vad gäller för hyreshöjning efter stambyte och andra standardhöjande åtgärder för hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening?

Har er förening utfört standardhöjande åtgärder i fastigheten och med anledning av detta önskar hyreshöjning, måste föreningen antingen ha erhållit godkännande från hyresgästen eller fått ett godkännande från hyresnämnden. Har inte godkännande inhämtats innan åtgärden vidtagits kan ingen hyreshöjning genomföras på grund av åtgärderna förrän efter fem år.

Om hyreshöjning yrkas till följd av standardhöjande åtgärder måste detta anges på fullmakten samt kopior på godkännanden eller beslut från hyresnämnden bifogas. Gör ni inte det kan inte en hyreshöjning till följd av åtgärderna förhandlas. Observera att hyreshöjningar för standardhöjande åtgärder ofta följer vissa fastställda tariffer. För det fall dessa åtgärder omfattar fler än ett förhandlingstillfälle debiteras sedvanligt juristarvode.

Om föreningen står inför ett stambyte eller andra planerade standardhöjande åtgärder och önskar hjälp med att upprätta handlingar/avtal/kompletteringar för kommande hyresförhandlingar biträder vi er gärna med detta. Kontakta då SBC i god tid innan igångsättandet.