Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige medverkar som stöd för byggherren under tiden byggnationen genomförs för att förbättra kvaliteten i byggnader. Den kontrollansvarige gör bland annat  detta:

  • Upprättar en kontrollplan och ser till att planen och gällande bestämmelser följs
  • Deltar i tekniskt samråd på byggnadsnämnden
  • Deltar vi besiktningar och andra kontroller
  • Dokumenterar arbetsplatsbesök
  • Deltar i slutsamråd med byggnadsnämnd
  • Ger utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden och begär slutbesked, vilket är ett krav innan man får ta byggnaden eller del av byggnad i bruk.