Vad granskar revisorn?

Revisorn granskar styrelsens förvaltning på två sätt genom att utföra förvaltningsrevision och räkenskapsrevision. Revisorns arbete kan ske löpande under året men är vanligen koncentrerat kring tiden då årsredovisningen tas fram . Revisorn lägger normalt mer tid på att granska styrelsens förvaltning än på räkenskapsrevision, en uppskattad fördelning av tiden är ca 70% förvaltningsrevision och 30% räkenskapsrevision, men detta kan skilja rejält mellan olika revisorer och mellan olika föreningar beroende på situationen.