Vad granskas i Förvaltningsrevisionen?

I förvaltningsrevisionen läser revisorn styrelseprotokollen och tittar på hur arbetet har fördelats och utförts under året. Har föreningen haft ett effektivt styrelsearbete är frågan som ska besvaras genom att se över styrelsens rutiner. Revisorn tittar bland annat på hur attestering av fakturor går till, hur budgeten behandlats, hur upphandling och finansiering har gått till, hur effektiva kravrutinerna är och om det utförts en årlig besiktning av föreningens fastighet.