Vad granskas i Räkenskapsrevisonen?

Som namnet antyder är det föreningens räkenskaper som gås igenom i räkenskapsrevisionen. Revisorn läser igenom och tittar detaljerat på föreningens Årsredovisning såväl innehållet i förvaltningsberättelsens texter som siffrorna. Resultat och Balansräkningarna granskas noga och kontrolleras mot bakgrund av den information som revisorn har fått via sin förvaltningsrevision. Revisorn kontrollerar även gjorda inbetalningar, vanligen föreningens årsavgifter och hyror, och utbetalningar i form av leverantörsfakturor och lånebetalningar mm.