Vad händer efter en avslutad förhandling gällande hyresrättslägenheter i en bostadsrättsförening?

När förhandlingen är avslutad träffas en överenskommelse mellan hyresgästföreningen och fastighetsägaren och en kopia av överenskommelsen skickas till er som bostadsrättsförening och hyresvärd. Om ni har ekonomisk förvaltning genom SBC lämnas även en kopia av överenskommelsen till föreningens avgiftsförvaltare som i sin tur kommer att se till att hyresgästerna påförs hyreshöjningen.