Vad händer om man startar bygga utan startbesked?

Ifall du startat innan startbeskedet kan kommunen besluta om en byggsanktionsavgift som byggherren i så fall måste betala.