Vad innebär ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Vanligen deltar styrelsens ledamöter i en utbildning för att sedan få tillgång till ett enkelt system att dokumentera tillsynen av sin fastighet i, samt ett säkert ställe att förvara all dokumentation i. Tillsynen består i en egenkontroll och brandskyddsinventering.