Vad kan vara en kontrollpunkt i en kontrollplan?

En vanlig kontrollpunkt i en kontrollplan är tex. armeringssyn innan gjutning. Denna kontroll kan inte utföras efteråt av någon och skall därför kontrolleras innan den försvinner i betongen. Den kontrollansvarige tar ansvar för genomförandet genom att sätta sin signatur på kontrollpunkten i planen.