Vad skiljer projektledaren från kontrollansvarige?

Projektledaren bistår beställaren (bostadsrättsföreningen) och styr och bevakar genomförande samt entreprenör för beställarens räkning.

Kontrollansvarig bevakar att genomförande och utförande blir enligt plan och bygglagens regler för myndighetens räkning samtidigt som byggherren har betalningsansvaret.

De uppdrag som projektledaren respektive kontrollansvarige utför är helt olika och har inte något gemensamt.