Vem ansvarar för att kraven i bygglagstiftningen följs?

Det gör byggherren, vanligen fastighetsägaren som representeras av föreningens styrelse i bostadsrättsföreningen. Byggherren anlitar en kontrollansvarig men är fortfarande ytterst ansvarig för att gällande regler enligt PBL Plan och bygglagen följs.