Vem avgör om en kontrollansvarig behövs?

Byggnadsnämnden i kommunen avgör om en kontrollansvarig behöver anlitas. Det sker i samband med bygglovs- eller bygganmälanshanteringen, där även den certifierade kontrollansvarige skall skriva under bygglovshandlingen.