Vem har rätt att närvara på styrelsemöten förutom styrelseledamöterna?

Även annan person än styrelseledamot och revisor kan delta på styrelsemötet i sin helhet eller i någon speciell fråga. Det är viktigt att veta att dessa personer inte har någon tystnadsplikt och det kan, om det är en känslig fråga som avhandlas, ibland behövas att den personen får skriva på en sekretessförbindelse.