Vilka regler gäller mellan bostadsinnehavare och andrahandshyresgäst?

Mellan uthyraren och andrahandshyresgästen gäller hyreslagens regler. Det innebär bland annat att andrahandshyresgästen kan få besittningsskydd till lägenheten under vissa förutsättningar. För bostadsrättshavaren/förstahandshyresgästen kan det få till följd att andrahandshyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet. Vid andrahandsuthyrning kan uthyraren och andrahandshyresgästen överenskomma att besittningsskydd inte ska gälla