Vilket ansvar har styrelsen för brandskyddet?

Lagen är helt tydlig vad gäller ansvaret för brandsäkerheten i fastigheter. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att arbeta systematiskt för att undvika att brand uppstår och en bostadsrättsförening är alltid fastighetsägare. Ett stort ansvar som inte alltid är så lätt att leva upp till. Ett tryggt och enkelt sätt är att i föreningen bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Lagen vi hänvisar till i detta fall är Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och gäller den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där.