Vad ska jag tänka på när jag köper en bostadsrätt?

Att köpa ny bostad är för många den största affären i ens liv. Trots det går det ofta fort, det gäller dock att inte ha för bråttom. Då få vet vad de ska titta efter förlitar sig många istället helt på mäklarens beskrivning, utan att göra en egen bedömning. Genom att noggrant se över de viktigaste delarna på såväl bostadsrätten som dess förening kan oönskade överraskningar undvikas.

Månadsavgiften ska täcka alla utgifter som bostadsrättsföreningen har samt till sparande inför kommande underhåll. Avgiften kan alltså förändras från år till år beroende på hur räntorna utvecklar sig, driftskostnadernas förändring och vilka reparationer och underhåll som behövs. En i dagsläget låg månadsavgift betyder heller inte nödvändigtvis att föreningens ekonomi är stabil. 

Checklista – Tolv tips på vad du ska tänka på innan du köper en bostadsrätt:

1. Läs förvaltningsberättelsen och jämför om det stämmer överens med det du ser på visningen.

2. Fråga styrelsen om de vet något som du borde känna till innan du köper lägenheten. 

3. Se över de allmänna utrymmena och om fastigheten är välskött eller om det finns saker som behöver åtgärdas, exempelvis dörrar och fönster.  

4. Kolla på lägenheten flera gånger. Du har ingen möjlighet att i efterhand klaga på saker som du hade kunnat upptäcka, därför är det viktigt att titta väldigt noga.

5. Vilka åtgärder planeras i framtiden och vad har redan gjorts? Tänk på att stora åtgärder kan komma att påverka månadsavgiften. Fråga efter underhållsplanen om det inte framgår i årsredovisningen. Vad är en underhållsplan läs här: (länk till underhållsplan)

6. Se efter om det finns några planerade avgiftshöjningar beslutade i årsredovisningen. Så här läser jag en årsredovisning. (länk till denna sida)

7. Undersök om bostadsrättsföreningen hyr ut lokaler i fastigheten. Om lokalerna är svåruthyrda kan detta leda till en inkomstförlust för föreningen vilket i sin tur kan leda till höjda avgifter.

8. Har föreningen hyresrätter i fastigheten? Hyresrätter är vanligen en dold ekonomisk tillgång för föreningen.

9. Vad har föreningen för skulder och hur stora dessa är jämfört med taxeringsvärdet? Det kan vara svårt för en förening med hög skuldsättning att få nya lån.

10. Vilka befintliga räntor har föreningen på sina lån jämfört med dagens ränta? Undersök om lånen kommer att läggas om inom en snar framtid. Om föreningen har höga skulder med en låg ränta kan kostnaden komma att höjas kraftigt om lånen läggs om till en högre ränta, och tvärtom. 

11. Kolla om föreningen har en finansieringspolicy som förklarar hur föreningen resonerar kring lånen. En finansieringspolicy är ett viktigt verktyg för styrelsen och även en trygghet för medlemmarna om hur föreningens finanser hanteras. 

12. Att ha en bra kassa som är oförändrad eller ökar under ett år är viktigare än ett bra resultat. Ett minusresultat betyder inte alltid att föreningen har dålig ekonomi. Det är föreningens förmåga att betala sina utgifter, det vill säga att det finns pengar i kassan, som är viktigt att kontrollera. Ett negativt resultat kan bero på stora underhållskostnader det senaste året eller stora avskrivningar.