Behandling av personuppgifter

Genom att ni som kund hos SBC, lämnar föreningens medlemmars personuppgifter till SBC har samtliga bolag och föreningar inom SBC-koncernen rätt att behandla dessa personuppgifter för att kunna ge er som kund bästa möjliga service. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm, org.nr: 556576-7299, telefonr: 08-5011 5000, e-post: sbc@sbc.se, ansvar då för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt och relevant sätt. Personuppgifterna registreras endast för internt bruk och kommer ej att delges tredje part.

Uppgifter som behandlas
Uppgifterna som behandlas hos SBC är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefonnummer, e-postadress samt befattning i bostadrättsföreningens styrelse. Personuppgifterna som föreningen lämnar kan komma att kompletteras med inhämtande av offentliga uppgifter ur offentligt tillgängliga register.

Ändamål
SBC behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Uppgifterna behandlas för att SBC skall kunna fullfölja ingångna avtal, för administration och fakturering, för analyser i verksamheten samt i marknadsföringssyfte. Den vars personuppgifter behandlas hos SBC har alltid rätt att begära att personuppgifterna inte behandlas för direktmarknadsföring. En sådan begäran skall vara skriftlig och skickas till: Personuppgiftsansvarig, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm.

Information
En privatperson har alltid rätt att, kostnadsfritt en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som SBC behandlar. Begäran om sådant registerutdrag skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den sökande. Begäran skickas till: Personuppgiftsansvarig, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm.

Rättelse
Den privatperson som är missnöjd med SBC:s behandling av hans eller hennes personuppgifter, eller vill att en korrigering i något avseende skall vidtas, har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Vid begäran om rättelse kontaktas personuppgiftsansvarig vid SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Har du synpunkter på sbc.se eller frågor om vår webbplats?
Kontakta oss på webbredaktionen@sbc.se

 

Cookies

www.sbc.se används så kallade cookies. Detta för att underlätta enskilda användares aktiviteter och att styrka inloggning.

Cookies används också för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på www.sbc.se begränsas.