Brf Blåsin ligger i Johanneshov, drygt 4 km söder om Stockholm city. Det som förr var ett koloni- och industriområde, började bebyggas under mitten av 1940-talet vilket också fortsatte under det kommande decenniet. Bebyggelsen består framförallt av låghus och smalhus, så kallade ”Barnrikehus” i tegel.

Brf Blåsin bildades 2007 och är belägen på Skärmarbrinksvägen 14-16 och 25-29 i Johanneshov. Föreningens fastigheter förvärvades genom ombildning 2009 och består av två flerbostadshus om 3 våningar med 32 lägenheter.

Fastigheternas byggnader är uppförda 1944 och har "grön" kulturhistorisk klassificering, dvs en fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Logga in

Inloggning sker via login.sbc.se, klicka på knappen "Logga in..." och ladda om denna sida efter inloggningen är gjord.

Logga in...