Brf Katrineberg 5

Välkommen till Katrineberg 5 - En liten förening  på 17 lägenheter belägen i Huddinge kommun! 

Logga in

Du loggar in på hemsidan via kundportalen SBC Hemma. I SBC Hemma väljer du Övrigt i menyn och sen Föreningens hemsida.

Logga in i SBC Hemma »

Årsstämma 2023
När: Söndag 11/6 kl 13.00
Var: Ute på föreningens innergård (framför hus 7)

Vi önskar att så många medlemmar som möjligt kan närvara! Om du inte kan komma: Glöm inte att skicka in fullmakten.

Välkomna! 
Vänliga hälsningar Styrelsen