Välkommen till

BRF Göteborg Kungsladugård 47:3!

BRF Göteborg Kungsladugård 47:3 bildades 2007 och innefattar 25 lägenheter i ett trevåningshus med etage från tredje våningen upp.
Syftet med den här sidan är att skapa en snabb och enkel länk mellan föreningsmedlemmar och dess styrelse, samt att informera de som är intresserade av att bo i vår förening. Läs mer på Bofakta.

Logga in

Du loggar in på hemsidan via kundportalen SBC Hemma. I SBC Hemma väljer du Övrigt i menyn och sen Föreningens hemsida.

Logga in i SBC Hemma »