Välkommen till Brf Läxan

Brf Läxan är en äkta bostadsrättsförening som ligger på Haga i Sundsvall. Föreningen består av 60 lägenheter fördelade på fem fastigheter som byggdes i slutet på 40-talet. I fastigheterna finns även några lokaler som vi hyr ut samt våran föreningslokal.

Vår webbsida används för att informera våra medlemmar och även de som är intresserade av att bo i vår förening.
Tveka inte att höra av dig om du saknar något på vår webbsida eller har någon annan synpunkt.

Hälsningar Styrelsen

Logga in

Inloggning sker via login.sbc.se, klicka på knappen "Logga in..." och ladda om denna sida efter inloggningen är gjord.

Logga in...

Senaste i föreningen:

2021-10-20

Då har som ni vet arbetet med att byta våra balkonger dragit igång. De första balkongerna är redan nerkapade och förhoppningsvis kommer arbetet flyta på enligt plan. Preliminärt är det sagt att runt v12 2022 så ska arbetet vara helt färdigt och balkongerna klara att användas.

En sak som vi måste vara beredda på är att under arbetets gång blir det stökigt på gården, våra gräsmattor kommer köras sönder och det blir lite buller emellanåt. Entreprenören har även flaggat för att vissa parkeringsplatser kommer behövas tas i anspråk, dels för att skapa plats för deras utrustning men även för att säkerställa att det inte blir skador eller liknande bilar som kan stå nära där arbetet utförs. De kommer även behöva plats för att ställa byggmaterial. Exakt vilka platser det rör sig om är svårt att säga just nu men det är en fråga som vi kommer behöva ta lite allteftersom arbetet fortlöper. Vi hoppas såklart att alla som berörs har förståelse för det. 


2021-09-22

Ny portkod. Fredagen den 1 oktober blir det ny portkod till våra fastigheter. Den nya koden delas ut i god tid innan till varje medlems brevlåda.


Information kring balkongprojekt.

Det börjar närma sig start av balkongprojekt. Vi ahar kommit överens med balkongleverantören att de kommer sköta all informationspridning gällande tider, olika steg i arbetet, fullmakter mm. Mer info kommer alltså från dom inom kort.


2021-06-11

Information om balkongprojekt.

Roligt att kunna medela att vi inte behöver processen med Hyresnömnden då omröstningen resulterade i att alla medlemmar sa ja till att påbörja ombyggnad/nybyggand av balkongerna. 
Vi skrev idag avtal med NMT och de kommer börja sitt arbeta inom kort. Det första som kommer ske är att dom kommer hit för att mäta in alla balkonger inför tillverkning. Detta är planerat att utföras v.27. Mer information o detta och anvisningar samt fullmakter kommer delas ut av NMT ca en vecka innan. 

Eventuella frågor kan ställas anitingen direkt till dom eller någon i styrelsen.

2021-04-24

Information om årsstämma, motioner och anmälan till årsstämma finns uppsatt i varje entre. Kom ihåg att anmäla er till Pia eller Sture.
Stämman kommer hållas den 24/5 -2021 i lokalen på bragegatan 3. Motioner lämnas till Pia K, ordf, eller i brevlådan utanför lokalen. Tänk på att utforma den så att det finns ett konkret förslag att ta ställning till. Motion ska vara inlämnad senast 30/4-21 

2021-04-20

Lite information kring balkongprojektet.
Bygglovet är godkänt av kommunen och arbetet pågår nu med att ta in offerter från olika leverantörer.
Inom kort kommer vi presentera ett förslag på balkongerna och den leverantör vi väljer att gå vidare med kommer då på visa upp sig och sin produkt för medlemmarna. Efter det kommer den extrastämma hållas, alltså inte den ordinarie årsstämman utan en extrastämma som bara behandlar detta ärende, där röstning kommer ske. Men mer info kommer inom kort. Både här och brevledes till alla.


2020-12-21

Nytt informationbrev om b.la balkongprojektet och relining. Kommer att delas ut till alla men finns även att läsa under fliken "Balkongprojekt" på menyn.


2020-10-08

Nytt informationbrev om balkongprojektet. Kommer att delas ut till alla men finns även att läsa under fliken "Balkongprojekt" på menyn.

Ny hyresgäst lokal Vinkelgatan 3.
ML-Bygg, vår tekniska förvaltare, hyr lokalen i källarplan på vinkelgatan 3.

2020-07-25

Besiktning balkongerna är klar och vi har fått ett besiktningsprotokoll som visar att ett underhåll krävs.
Balkonggruppen och styrelsen kommer jobba vidare med detta under hösten.

2020-05-19

På årsstämman beslutades det att en arbetsgrupp som ska arbeta med "balkongprojektet" skulle bildas. Den består i dagsläget utav Sara G, vinkelgatan 3, Margita S, Bragegatan 3b och Andreas Z, Bragegatan 3a. Läs mer om detta under fliken "Balkongprojekt".

2020-05-01 

Årsstämma kommer hållas i föreningslokalen den 18/5 kl 19:00. Pga covid-19 blir det inget samkväm/fika efteråt efter att stämman är avslutad. Styrelsen har föreslagit att vi i sommar eller höst kommer ordna något slags samkväm istället.
Anmäl till orfförande Pia K eller Sture H om ni kommer på stämman. Välkommen. 

2020-04-06

Försäljning av lägenhet på Elevgränd klar.
Som en del vet har föreningen ägt en hyreslägenhet där vi tidigare haft en hyresgäst. Då han nu flyttade beslutades det att den lägenheten skulle säljas, eller upplåtas. Försäljningen skedde genom mäklare Husman Hagberg och slutsumman blev 850000 kr, ett välkommet tillskott till föreningens kassa. 

Arbetet med relining är nu påbörjat på Bragegatan 1. Kommer pågå ett tag och allt ska vara klart i höst. 

Elproblem Bragegatan 1. Inkommande elkabel har drabbats av kabelbrott vilket ledde till att en fas i huset försvann. Är för närvarande en provisorisk lösning i väntan på att elekrikerna åtgärdar felet. 

2020-02-26 -

Information till medlemmar i Brf Läxan

Det börjar nu närma sig start för relining/rörinfodring i tre av våra fastigheter. 

Som många av er vet har detta diskuterats ett tag och även informerats om på vår senaste årsstämma.

Det är företaget Bollnäs Avloppsservice AB som kommer utföra detta arbete. Ett företag med lång erfarenhet av arbeten likt detta. 

De fastigheter som detta ska utföras i är Bragegatan 1, Vinkelgatan 1 och Vinkelgatan 3. 

I de två övriga fastigheterna, Bragegatan 3 och Elevgränd 4 är de liggande stammarna redan åtgärdade så där är det inte aktuellt. 

Arbetet kommer påbörjas inom kort, närmare bestämt den 30 mars och det är Bragegatan 1 som blir den första fastigheten där arbetet kommer utföras. Information till er medlemmar kommer löpande från Bollnäs Avloppsservice. Detta är ett relativt stort projekt och alla fastigheter beräknas vara klart i mitten på augusti.

Det vi skulle vilja be er medlemmar om är att märka upp era källarförråd med namn och lägenhetsnr samt telefonnummer. Detta är för att eventuellt så behöver entreprenören komma in i vissa förråd för att kunna utföra detta arbete. 

Det här gäller endast de medlemmar som bor i de fastigheter där arbete ska utföras. 

Vi har börjat förbereda årsstämman. Den kommer hållas den 18 maj men kallelse och alla handlingar kommer skickas ut i god tid innan. 

Inom kort kommer även anslag om att lämna motioner till stämman sättas upp i entréerna.

Balkongerna är också en fråga vi börjat kolla lite löst på, en leverantör har varit och presenterat sig och visat vad de har att erbjuda och hur processen kring ett projekt likt detta går till.

Vi har publicerat föreningens hemsida, www.brf-läxan.se, där nyttig information om föreningen och vad som händer i föreningen kommer finnas och den kommer uppdateras allteftersom. Vi vill även tipsa om appen ”Vår Brf” som är framtagen av SBC. Där kan man b.la se sina avgiftsavier, se betalningshistorik m.m. Inloggning sker med personnr och Bank-ID. Finns för nedladdning där appar finns.

Några har även säkert sett att den hyresgäst vi haft i lokalen på Bragegatan 1 har flyttat. Nya hyresgäster i de lokalerna är dels en frisör som kommer använda den högra delen av utrymmet och i den andra delen är det en nagel/frans-salong som kommer öppna. 


//Styrelsen brf Läxan 2019-12-12 - Styrelsen arbetar vidare med arbetet kring den renovering av stammarna i tre av våra fastigheter. Vi räknar med att inom kort komma med information kring dettta.

2019-12-12 - Vi håller just nu på med arbetet att hitta nya hyresgäster till de lokaler som står tomma på Bragegatan 1.