Välkommen till Brf S:t Eriks Torn!

I S:t Eriks-kvarteren blandas gammalt och nytt på ett charmfullt sätt. Efter att ett nytt detaljplaneförslag lagts under 1990-talet kunde upprustning och ny bebyggelse av bostäder ske.

Målsättningen med området var att bevara den gamla sjukhusparken med många vackra uppvuxna träd, strandparkens grönska och det gamla sjukhuskapellet. Så har också skett.

År 1860 öppnade Allmänna Försörjningsinrättningen här, allmänt kallad för Grubbens efter markägaren familjen af Grubbens, som bodde i hörnan Scheelegatan och Fleminggatan, där Seven Eleven idag ligger. 
Tanken med försörjningsinrättningen var att stockholmare som kommit på obestånd skulle få mat, husrum och eventuellt vård av det allmänna, för att sedan kunna gå ut i samhället igen. Men Grubbens blev en misärens slutstation. Här vistades upp till 2000 försörjningshjon, som  p g a fysisk och psykisk ohälsa inte kunde ta hand om sig själva. Behovet av sjukvård för dessa individer blev stort och epidemier uppstod. 1922 tog S:t Eriks sjuk- och vårdinrättning över hela området och omvårdnaden. En stor del av akutsjukvården på S:t Eriks sjukhus lades ner i början på 80-talet. Idag är S:t Eriks ögonsjukvård det enda som återstår av verksamheten, men i en ny byggnad från 1970-talet.Kungsholmen var i slutet av 1800-talet en hantverks- och industristadsdel. Motiv från den tiden finns i huvudentréerna till Brf S:t Eriks Torn. Målningarna har utförts av konstnärsgruppen Sapphos döttrar.

Skanska Sverige AB byggde tornhusen Kungen och Drottningen på uppdrag av SBC Bo, för deras bosparare. Skanska har också bekostat och äger utsmyckningen i trappan mellan de båda huskropparna.

 

Logga in

Inloggning sker via login.sbc.se, klicka på knappen "Logga in..." och ladda om denna sida efter inloggningen är gjord.

Logga in...