DU ÄR REDO ATT
TA ETT VIKTIGT STEG.

Varje brf-styrelse har ett stort ansvar. Dels ekonomiskt, men också att alla medlemmar trivs och är trygga i sina hem. En styrelsecertifiering är ett bra bevis på att er styrelse har rätt kompetens för såväl små och stora frågor. Och själv får du ett utmärkt kvitto på din kompetens. Hur mycket kan du redan idag om styrelsearbete? Gör SBCs styrelsetest.

Är styrelsen skyldig att föra register över pantsatta bostadsrätter?

REGISTER

Är det tillåtet för en bostadsrättshavare att hyra ut sin bostad genom AirBnB?

UTHYRNING